Rytíři krále Artuše 

 

Letos jsme společně již po páté prožili kus prázdnin na táboře. Protivanovská louka se tentokrát proměnila v Camelet a hrad krále Artuše. Byli jsme rozděleni do 4 rytířských družin: Družina Královské koruny, Družina Modrého kalichu, Družina Dobrého srdce a Družina Královského kříže. V Camelotu jsme prožili spoustu zábavy a krásných chvil. Slavili jsme svatbu krále Artuše a půvabné Guinevry, uchránili jsme Camelot před morem a zlým Mordredem a každý den jsme museli čelit nástrahám a léčkám Morgany. Protože nám počasí přálo, užili jsme si i vodní války a skvělé mýdlové klouzačky. Na tábor jsme všichni přijeli jako pážata a poddaní krále Artuše. Během pobytu v Camelotu jsme museli plnit rytířské zkoušky a bojovat o královské a družinové prapory. Jenom tak jsme se mohli stát rytíři. A povedlo se. Každého z nás král Artuš společně s prvním rytířem Lancelotem a mocným čarodějem Merlinem pasoval na rytíře kulatého stolu tajemným nočním obřadem v lese. Do Camelotu nás přijel navštívit i náš Otec Tomáš. Společně s ním jsme prožili krásnou mši svatou v naší lesní Camelotské kapli. Na táboře jsme se učili znát význam slov jako šlechetnost, čestnost, upřímnost, trpělivost a   spravedlnost.